Ondřej Kukal

Životopis Ondřeje Kukala


O hudební všestrannosti houslisty, dirigenta a skladatele Ondřeje Kukala (nar. 1964) svědčí jeho paralelní působení ve třech oborech. Vystudoval Pražskou konzervatoř obor housle, dirigování a kompozici (Jindřich Feld), pokračoval na Akademii múzických umění, housle u Josefa Vlacha, jehož považuje za svůj vzor. Absolvoval vlastním houslovým koncertem, provedení svého absolventského Danse symphonique pro velký orchestr si sám řídil. V dirigování ho ovlivnil Vladimír Válek. Již během studií byl dirigentem Pražského studentského orchestru a v letech 1985–1995 byl členem Nového Vlachova kvarteta, pro které napsal svůj 1. smyčcový kvartet op. 9. Skladba byla roku 1989 oceněna ve skladatelské soutěži Generace. V roce 1999 dostal od Editia Bärenreiter stipendium, v rámci jehož při dlouhodobém pobytu v Německu zkomponoval svou Symfonii č. 1, op. 15, která získala v roce 2005 výroční cenu OSA. Sólové nástroje se objevují v Kukalových koncertech: Koncert pro housle a orchestr, Clarinettino, které získalo cenu Classic 1994 a bylo vybráno jako povinná soutěžní skladba klarinetové soutěže Pražského jara 2008, Fagotissimo, Fantasia concertante „Oboinna“ (premiéra v roce 2005 v rakouském Walesu) a v roce 2007 dokončený Koncert pro flétnu "Flautianna", i v komorních skladbách. V roce 2005 měla premiéru v podání Jihočeské komorní filharmonie a Romana Janála Píseň vojína šílence na text Jakuba Demla. V sezóně 2006/2007 na abonentním koncertě Českého komorního orchestru zazněla ve spolupráce se sólistou Romanem Janálem Veni Sancte Spiritus a premiéra Žalmů 40 a 42. Většina jeho skladeb se objevuje pravidelně nejen na našich pódiích, ale je i vyhledávaným repertoárem umělců v zahraničí, byla nahrána Českým rozhlasem, řada skladeb je dostupná na CD vydaných u různých firem. Většina skladeb je vydána nakladatelstvím Editio Bärenreiter.


U mnoha hudebníků vedla podobná všestrannost v průběhu času k převaze jedné z činností na úkor ostatních, Ondřeji Kukalovi se daří všechna tři pole působnosti skloubit. Znalost problematiky hry na hudební nástroj je pro něj vkladem v práci dirigentské i kompoziční, také schopnost organizace orchestrální souhry se s hráčskou i kompoziční profesí doplňují.


V letech 1991–1996 byl Ondřej Kukal šéfdirigentem Jihočeské komorní filharmonie, roku 1993 se stal dirigentem Českého komorního orchestru, který navazuje na činnost tělesa, založeného Václavem Talichem roku 1946. Od roku 1996-1999 byl Kukal stálým dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu, s nímž doposud pravidelně spolupracuje a zároveň koncertním mistrem Pražského komorního orchestru bez dirigenta (do roku 2003). S posledně jmenovaným nastudoval a řídil koncerty v newyorském Lincoln Center, v Teatro Colón v Buenos Aires a v Hudebním spolku (Musikverein) ve Vídni. Od roku 2002 je šéfdirigentem Filharmonie Hradec Králové. Jako dirigent spolupracuje s řadou českých orchestrů, např. Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK, Státní filharmonií Brno či Janáčkovou filharmonií Ostrava, Komorní filharmonií Pardubice, Jihočeskou komorní filharmonií, od roku 1998 je zván pravidelně k pultu České filharmonie. Hostuje u Slovenské filharmonie, roku 1998 byl hostem BBC Symphony Orchestra, s nímž realizoval veřejnou nahrávku děl českých skladatelů. 12. května 2006 zahájil Pražské jaro se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Jeho výkon byl kritikou srovnáván s provedením Mé vlasti pod taktovkou Rafaela Kubelíka. O zájmu o dirigentskou profesi Ondřeje Kukala svědčí množství CD i rozhlasových nahrávek. Přes všechnu repertoárovou šíři lze vypozorovat zájem o české autory od 18. století do současnosti.


Všestranné uplatnění Ondřeje Kukala je svědectvím houževnatosti a poctivého přístupu. Dokazuje, že mnohostrannost nevylučuje profesionální zvládnutí více oborů, ale naopak dotváří pozoruhodnou osobnost, jednu z nejvýznamnějších na české umělecké scéně.Ondřej Kukal is one of the most prominent musicians of the young generation. He is unusually versatile, he appears variously as violinist, conductor and composer. He was born in Prague in 1964 where he studied at the Conservatoire. He studied the violin and graduated from Prague’s Academy of Music under his musical example, professor Josef Vlach. His composition studies (Jindřich Feld) culminated in a performance of his own violin concerto, and he completed his conducting studies by conducting his own work Danse symphonique for large orchestra. While he was still a student, Kukal conducted the Prague Youth Orchestra, and in the years 1985-1995 he was a member of the New Vlach Quartet. The concerts and recordings made by this ensemble inspired him to write his String Quartet No. 1 Op. 9, awarded in 1989 at the “Generace” composition competition.


After completing his studies, Kukal became extremely active in all his main musical disciplines. In the years 1991-1996 he was Chief Conductor of the South Bohemian Chamber Philharmonic, in 1993 he was conductor of the Czech Chamber Orchestra, and in the 1990s he was appointed Permanent Conductor of the Prague Radio Symphony Orchestra. In 1996 he accepted the position of concertmaster in the Prague Chamber Orchestra, with whom he has made numerous recordings and conducted concerts at the Lincoln Center in New York, Teatro Colón in Argentina, and the Viennese Musikverein. As a conductor he is frequently invited to work with leading Czech orchestras (Prague Symphony Orchestra, Brno State Philharmonic, Janáček Philharmonic in Ostrava). During the 1998-99 season he conducted two Czech Philharmonic subscription concerts, and he works with the orchestra to this day. In 1998 he was Guest Conductor of the BBC Symphony Orchestra, where he conducted a public recording featuring works from the Czech repertoire. on 2006 he opened the Prague Spring Music Festival with a performance of My Country.


The combination of composer, conductor and violinist is typical for Kukal and exceptional in today’s musical environment. His work with individual ensembles always provides him with the motivation, inspiration and, for composers, necessary opportunity for live performances of given works. Performers appreciate Kukal’s expertise in issues related to specific instruments, whether from the point of view of conductor or violinist. His musical career to date has pointed to a particular interest in Czech music, from Classicism to the 20th century. The majority of his compositions have been recorded by Czech Radio, a number of works are available on CD, and several of them, while repeatedly performed at home and abroad, have also appeared in printed editions.


Ondřej Kukal’s broad musical focus has shown that versatility and professional mastery of each chosen field are not mutually exclusive; on the contrary, these qualities promote the all-round development of the artist himself.