Ondřej Kukal - skladatel• op. l - Symfonietta pro velký smyčcový orchestr
1982, premiéra v květnu 1983, Pražský studentský orchestr, Vlasta Škampová
tisk Český hudební fond

• op. 2 - Suita pro flétnu sólo
1982, premiéra
notový materiál – Ondřej Kukal

• op. 3 - Dechový kvintet
1984, premiéra
notový materiál - Ondřej Kukal

• op. 4 - Sonáta pro violoncello a klavír „Romantica"
1983, premiéra 1984, J. Bárta, O. Kukal
notový materiál - Ondřej Kukal

• op. 5 - Zpěvy staré Číny - písně pro baryton a klavír
1984, premiéra 22.10.1984, R. Janál, P. Jiříkovský
notový materiál - Ondřej Kukal

• op. 6 - Rhapsodie pro violoncello sólo
1984, premiéra 17.12.1984, J. Bárta
notový materiál - Ondřej Kukal

• op. 7 - Koncert pro housle a orchestr
1985, premiéra 20.5.1985, P. Špocrl, Mladý komorní orchestr, O. Kukal
nahrávka O. Kukal, Jihočeská komorní filharmonie, V. Válek
notový materiál – Český hudební fond, Editio Bärenreiter

• op. 8 - Scherzo - Rondo pro smyčcový kvartet
1987, premiéra
notový materiál - Ondřej Kukal

• op. 9 - Smyčcový kvartet č. l (jednovětý)
1988, premiéra 17.2.1989, Nové Vlachovo kvarteto
nahrávka Nové Vlachovo kvarteto
1989 cena ve skladatelské soutěži Generace
notový materiál – Český hudební fond, tisk - Editio Bärenreiter 2008

• op. 10 - „Danse symphonique" - tanec pro symfonický orchestr
1989, premiéra 11.4.1989, Orchestr Pražské konzervatoře, O. Kukal
nahrávka SOČR, O Kukal
notový materiál — Český hudební fond

• op. 11 - „Clarinettino" - koncertino pro klarinet a smyčce
1990, premiéra 21.8.1994, L. Peterková, Nové Vlachovo kvarteto
nahrávka L. Peterková, Nové Vlachovo kvarteto, J. Waldmann - kontrabas
1994 cena Classic
2008 povinná soutěžní skladba klarinetové soutěži Pražského jara
notový materiál – Český hudební fond, tisk Editio Bärenreiter

• op. 12 - „Present" - duo pro housle a violoncello
1992, premiéra 13.12.1993, J. Vlachová, M. Ericsson
nahrávka J. Vlachová, M. Ericsson
tisk - Editio Bärenreiter 2008

• op. 13 - „Fagotissimo" - koncert pro fagot a smyčce
1998, premiéra 31.3.1998, M. Muzikář, Český komorní orchestr, Kukal
tisk Editio Bärenreiter

• op. 15 - Symfonie č.l „Se zvonkohrou”
1999, premiéra 12.4.2000, Jihočeská komorní filharmonie, O. Kukal
2005 výroční cena OSA
notový materiál Editio Bärenreiter

• op. 16 - Symfonie č. 2 “Sinfonia da camera" "Komorní symfonie" pro smyčcový orchestr
1999, premiéra
notový materiál Editio Bärenreiter

• op. 17

• op. 18

• op. 19 - Píseň vojína šílence pro baryton a orchestr na text Jakuba Demla
2004, premiéra 14. a 15.9.2005, R. Janál, Jihočeská komorní filharmonie, O. Kukal
tisk Editio Bärenreiter

• op. 20 - Fantasia concertante „Oboinna” pro hoboj a smyčce
2005, premiéra 9.11.2005 Wales Rakousko, J. Adamus, Český komorní orchestr, O. Kukal
tisk A-Tempo Verlag

• op. 21 - Veni Sancte Spiritus
2005, premiéra srpen 2005, Paseky nad Jizerou, Český komorní orchestr, O. Kukal
tisk A-Tempo Verlag

• op. 22 - Žalmy č. 40 a 42
2006, premiéra 6.3.2007, R. Janál, Český komorní orchestr, O. Kukal
tisk A-Tempo Verlag

• op. 22 - Koncert pro flétnu "Flautianna"
2007